פרוק מטבח ישן, חציבות חשמל ואינסטלציה כולל התקנת אריחים חדשים

פרוק מטבח ישן, חציבות חשמל ואינסטלציה כולל התקנת אריחים חדשים