סגירת יחידה ,בנייה בבלוק כולל חלון ודלת פלדלת

סגירת יחידה ,בנייה בבלוק כולל חלון ודלת פלדלת