החלפת חלק מפנל עץ פגום, צביעה וחידוש העץ

החלפת חלק מפנל עץ פגום, צביעה וחידוש העץ